Banco roto

17/12/2012

Įmonės bankrotas ir jo priežastys

Kai įmonės finansiniai įsipareigojimai lygūs ar viršija jos valdomą turtą ji tampa nemokia, jai gręsia bankrotas. Įmonės bankrotą gali lemti tiek vidiniai tiek ir išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai gali būti patys įvairiausi pradedant nuo netinkamo vadovavimo įmonei, pvz.: vadovo kompetencijos trūkumas, negebėjimas įvertinti ekonominės situacijos, nerūpestingas požiūris į organizacijos valdymą, to pasekoje kilę nelaimės, kaip gaisrai, atnešantys didžiulius nuostolius, darbuotojų apgavysčių, vagysčių, sukčiavimo atvejai, vadovų žalingi įpročiai, ir kt. Pastaruoju metu padaugėjo tyčinių  bankrotų, kai įmonės privedamos prie bankroto tyčia. Išoriniams veiksniams galima būtų priskirti ne tik šalies, kurioje veikia organizacija, ekonominę situaciją, bet  ir šalių, su kurių juridiniais ar fiziniais asmenimis organizacija bendradarbiauja, ekonomine situacija.

Inicijuoti bankroto procedūrą gali tiek nemokios įmonės vadovas, tiek jos savininkas tiek įmonės kreditoriai, kreipdamiesi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą. Teismo sprendimu paskiriamas bankroto administratorius.

Iškėlus bankroto bylą įmonė gali būti reorganizuojama, pertvarkoma, gali būti kreditorių ir įmonės surašoma taikos sutartis tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus kuriam laikui atidėti, sumažinti ar jų išvis atsisakyti arba organizacija gali būti likviduojama. Svarbu, kad įmonės bankroto bylos iškėlimas būtų savalaikis, tada jis bus mažiau skausmingas procesas ir įmonės  darbuotojams, kurių finansiniai reikalavimai tenkinami pirmiausiai, ir kitiems įmonės kreditoriams- fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus.

#Finansai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*