Vizija

14/10/2012

Įmonės veikla – karjerų eksploatacija bei didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įmonė buvo įkurta tam, kad tolimesnėje savo veikloje gautų leidimą žvalgyti ir eksploatuoti žvyro – smėlio telkinius, esančius netoli Vilniaus miesto. Ši veikla pasirinkta išanalizavus nerūdinių medžiagų poreikį Vilniaus mieste. Poreikis auga, o įmonės, perdirbančios smėlio – žvyro mišinį, nebepatenkina betono gamintojų poreikio nei kiekybės, nei kokybės atžvilgiu.

Žvalgybai buvo pasirinktas Šventininkų kaime, Senųjų Trakų sen., Trakų rajone esantis žvyro telkinys. Šis telkinys buvo vienas didžiausių, nustatyta, kad Šventininkų telkinio žvyro ištekliai 40 ha plote sudaro 3.080 tūkst. m³ ir buvo mažiausiai nutolęs nuo Vilniaus miesto. Geologijos tarnybos duomenimis – tai vienas perspektyviausių telkinių, esančių netoli Vilniaus miesto. Leidimas iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos žvalgyti Šventininkų telkinį gautas 2001 metų balandžio mėn. Prieš gaunant leidimą žvalgybai, buvo gauti visi reikalingi suderinimai su valstybinėmis institucijomis ir atliktas poveikio (žalos) gamtai įvertinimas. Vadovaujantis LR žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos 2002 m. balandžio 11 d. protokolu nr.1 (142), nustatyta, kad ištekliai tinka betono ir skiedinio užpilams gaminti ir automobilių keliams tiesti. Buvo parengtas telkinio naudojimo projektas. Leidimas  eksploatuoti telkinį išduodamas 20 metų. 2001 m. bendrovė gamybinės veiklos nevykdė, pajamas gavo tik iš komercinės veiklos, t.y. prekybos marmuro skalda.

#Finansai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*